COVID-19: Obaveštenje povodom novonastale situacije

COVID-19: Obaveštenje povodom novonastale situacije

Poštovani klijenti, obzirom ma novonastalu situaciju sa virusom Covid-19 i vanrednim stanjem koje je na snazi u Republici Srbiji, želimo da vas obavestimo o merama koje je naša kancelarija preduzela.

Francuski antikorupcijski zakon Sapin II – obuka 29.01.2020.

Francuski zakon o borbi protiv korupcije, poznat pod imenom Sapin II, stupio je na snagu. Ovaj zakon se primenjuje na sve francuske kompanije, bez obzira da li posluju u Francuskoj ili bilo gde u svetu, i nameće im obavezu primene seta korporativnih mera i...

MMD imenovan za Advokata – savetnika pri ambasadi Francuske u Srbiji

Francuski zakon o borbi protiv korupcije, poznat pod imenom Sapin II, stupio je na snagu. Ovaj zakon se primenjuje na sve francuske kompanije, bez obzira da li posluju u Francuskoj ili bilo gde u svetu, i nameće im obavezu primene seta korporativnih mera i uspostavljanja internih procedura kontrole u borbi protiv korupcije. Na ovu temu biće održana obuka 29. januara 2020.