COVID-19: Obaveštenje povodom novonastale situacije

COVID-19: Obaveštenje povodom novonastale situacije

Poštovani klijenti, obzirom ma novonastalu situaciju sa virusom Covid-19 i vanrednim stanjem koje je na snazi u Republici Srbiji, želimo da vas obavestimo o merama koje je naša kancelarija preduzela.

Francuski antikorupcijski zakon Sapin II – obuka 29.01.2020.

Francuski zakon o borbi protiv korupcije, poznat pod imenom Sapin II, stupio je na snagu. Ovaj zakon se primenjuje na sve francuske kompanije, bez obzira da li posluju u Francuskoj ili bilo gde u svetu, i nameće im obavezu primene seta korporativnih mera i...
Novine koje donosi Zakon o trgovini

Novine koje donosi Zakon o trgovini

Novi Zakon o trgovini stupio je na snagu krajem jula i donosi nova pravila koja će uticati na maloprodajne objekte, veletrgovce i trgovce koji robu prodaju na daljinu i to naročito u oblasti oglašavanja prodaje sa prodajnim podsticajima.

COVID-19: Obaveštenje o promenama u radu kancelarije tokom vanrednog stanja

Obaveza registracije E-mail adrese za sve privredne subjekte

Odredbe Zakona o privrednim društvima donose obavezu registracije adrese za prijem elektronske pošte (E-mail adrese) najkasnije do 1. oktobra 2019. Godine pri Agenciji za privredne registre (APR). Svi privredni subjekti su dužni da izvrše ovu registraciju.