Očekuje se usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju

Očekuje se usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju

Uskoro sledi usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju koji bi konačno trebalo da reguliše pitanje „staff leasing-a“ u Srbiji. Predlog Zakona o agencijskom zapošljavanju upućen je na razmatranje Narodnoj skupštini početkom avgusta 2019. Početak pune primene je predviđen za 1. mart 2020. godine.

Legal Sanity Check

Legal Sanity Check

MMD je uveo jednu novu i korisnu uslugu koju zovemo Legal Sanity Check. Ideja nam je da, zajedno sa vama preventivno proverimo kvalitet interne dokumentacije društva i ukažemo na nedostatke te damo najvažnije preporuke kako upodobiti poslovanje sa važećim propisima....