U pripremi propis o postupanju sa viškovima hrane

U pripremi propis o postupanju sa viškovima hrane

Prema raspolozivim informacijama, radna grupa koja radi pri Ministarstvu rada i socijalne politike u narednom periodu bi trebalo da pripremi nacrt Zakona o viškovima hrane i podnese isti Vladi na usvajanje. Ako to bude slučaj (ova tema bi mogla da bude aktuelna krajem...
Legal Sanity Check

Legal Sanity Check

MMD je uveo jednu novu i korisnu uslugu koju zovemo Legal Sanity Check. Ideja nam je da, zajedno sa vama preventivno proverimo kvalitet interne dokumentacije društva i ukažemo na nedostatke te damo najvažnije preporuke kako upodobiti poslovanje sa važećim propisima....
Usvojen je novi Zakon o oglašavanju

Usvojen je novi Zakon o oglašavanju

Usvojen je novi Zakon o oglašavanju (Zakon) čija primena počinje 6. maja 2016. godine. Uvode se brojne novine- zvučnije se odnose na oglašavanje alkoholnih pića i napredne oblike komunikacija (chanel-ing, on line/internet reklamiranja cookies-a (kolačići)) i...