Povoljniji Podsticaji za Direktne Investicije u Srbiji

Povoljniji Podsticaji za Direktne Investicije u Srbiji

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Uredba“), koja je stupila na snagu 31. decembra 2016. godine. Shodno opštim pravilima Zakona o investicijama, Uredba donosi revidirane kriterijume podobnosti...
Ništava „Safe Harbour“ odluka Evropske komisije

Ništava „Safe Harbour“ odluka Evropske komisije

Sud pravde Evropske unije (u daljem tekstu: „SPEU“) ovog oktorbra je oglasio ništavom Odluku Evropske komisije (tzv. „Safe Harbour odluka“), koja je 15 godina dopuštala kompanijama iz SAD da obrađuju podatke o ličnosti građana EU. „Safe Harbour“…