Obavezno izjašnjenje izvršnih poverilaca u „starim predmetima“ kako ne bi došlo do obustave postupka

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Trenutna situacija u sudstvu je takva da se sudske odluke često čekaju i po nekoliko godina, pa se onda te odluke izvršavaju u nedovoljno efikasnom izvršnom postupku koji, pri tome, ne obezbeđuje očekivanu pravnu sigurnost ni poveriocima ni dužnicima. Upravo je želja...
Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Za moderno društvo i dinamičnu privredu, više nije dovoljno samo da je pravda dostižna već mora biti i „brza“. Upravo je to osnovni motiv za donošenje novog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, posebno imajući u vidu mnogobrojne dugogodišnje sudske...