Naša kancelarija veoma ozbiljno shvata situaciju nastalu usled širenja virusa Covid-19 i uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji. Glavni prioritet nam je očuvanje zdravlja i bezbednosti naših advokata, pripravnika, klijenata i poslovnih partnera.

Činimo izuzetne napore kako bismo minimizovali rizik zaraze a da pritom nastavimo da pružamo našim klijentima neometanu pravnu pomoć.

Pored određenih mera koje smo preduzeli prethodnih nedelja, od danas naši advokati rade na daljinu. Obezbedili smo sve sigurnoste mere kako bi rad bio neometan. U kancelariji je obezbeđeno dežurstvo radnim danima od 9.30h do 17.00h tako da vaši pozivi mogu da budu primljeni i obrađeni na vreme.

Svesni smo da se javljaju mnoga pravna pitanja povezana sa novonastalom situacijom (kašnjenja pri izvršenju ugovora, viša sila, radno pravna pitanja i mnoga druga) i stojimo vam na raspolaganju da zajedno premostimo ovaj težak trenutak.