U pripremi propis o postupanju sa viškovima hrane

U pripremi propis o postupanju sa viškovima hrane

Prema raspolozivim informacijama, radna grupa koja radi pri Ministarstvu rada i socijalne politike u narednom periodu bi trebalo da pripremi nacrt Zakona o viškovima hrane i podnese isti Vladi na usvajanje. Ako to bude slučaj (ova tema bi mogla da bude aktuelna krajem...
Obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije

Obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije

Od 1. januara 2017. godine članstvo u Privrednoj komori Srbije postaje obavezno za sve privredne subjekte na teritoriji Republike Srbije. Obavezno članstvo podrazumeva i obavezu plaćanja jedinstvene članarine. Novi Zakon o privrednim komorama (Zakon) je definisanje...
Usvojen je novi Zakon o oglašavanju

Usvojen je novi Zakon o oglašavanju

Usvojen je novi Zakon o oglašavanju (Zakon) čija primena počinje 6. maja 2016. godine. Uvode se brojne novine- zvučnije se odnose na oglašavanje alkoholnih pića i napredne oblike komunikacija (chanel-ing, on line/internet reklamiranja cookies-a (kolačići)) i...
Usvojen zakon o diskvalifikovanim licima

Usvojen zakon o diskvalifikovanim licima

Osnovna namera Zakona o diskvalifikovanim licima („Zakon“) jeste da objedini na jednom mestu informacije o svim ograničenjima i zabranama koje su izrečene od strane različitih državnih organa, kako privatnim licima tako i privrednim društvima i drugim subjektima...