Francuski zakon o borbi protiv korupcije, poznat pod imenom Sapin II, stupio je na snagu. Ovaj zakon se primenjuje na sve francuske kompanije, bez obzira da li posluju u Francuskoj ili bilo gde u svetu, i nameće im obavezu primene seta korporativnih mera i uspostavljanja internih procedura kontrole u borbi protiv korupcije. Na ovu temu biće održana obuka 29. januara 2020.

Francuski zakon vezan za borbu protiv korupcije posebno u korporativnim okvirima, poznatiji pod imenom Loi Sapin II, donet je još 2017.godine a sada je u potpunosti na snazi. Ovaj zakon je direktno primenljiv na sve francuske kompanije, bilo da posluju samo u Francuskoj ili da preko svojih filijala i povezanih društava posluju bilo gde u svetu, ukoliko u takvom svom poslovanju zapošljavaju preko 500 zaposlenih i prihoduju preko 100 miliona evra.

U skladu sa ovim zakonom, francuske kompanije imaju obavezu da pripreme „compliance“ program, kojim će preispitati svoje poslovanje i procedure unutrašnje kontrole, kako u matici firmi u Francuskoj tako i u njihovim filijalama i povezanim licima u inostranstvu.

Osnovni cilj ovog zakona je da (i) uskladi francuske zakonodavne standarde u borbi protiv korupcije sa „best practice“ standardima na medjunarodnom planu; (ii) da popravi imidž francuskih kompanija u inostranstvu u vezi sa korupcijom; i da (iii) obezbedi francuskim kompanijama komparativnu prednost u poslovanju.

Naša advokatska kancelarija u saradnji sa Trening centrom CCIFS (Francusko-Srpska Privredna Komora) će održati obuku na temu: Francuski antikorupcijski zakon Sapin II : smanjiti rizik od korupcije i izbeći nejasne situacije. Trening će se održati u sredu 29. januara.

Ova obuka namenjena je svim rukovodiocima francuskih preduzeća kao i svim zaposlenima koji su u kontaktu sa klijentima i lokalnim vlastima. Takođe, preporučuje se i svim kompanijama u Srbiji uzevši u obzir da se Srbija nalazi na 87 mestu prema Indeksu percepcije korupcije.

Kada: sreda, 29. januar, 10:00-12:00h

Gde: CCIFS, Svetogorska 7L, Beograd

Radni jezik: srpski

Prijave i sve neophodne informacije u vezi sa obukom možete dobiti na office@ccfs.rs .