Uskoro sledi usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju koji bi konačno trebalo da reguliše pitanje „staff leasing-a“ u Srbiji. Predlog Zakona o agencijskom zapošljavanju upućen je na razmatranje Narodnoj skupštini početkom avgusta 2019. Početak pune primene je predviđen za 1. mart 2020. godine.

Predlog Zakona o agencijskom zapošljavanju („Predlog zakona“) bi konačno trebalo da reguliše pitanje „staff leasing-a“ – pravnog odnosa koji je često korićten u praksi ali za koji do sada nije postojao pravni okvir pa je tako ostavljao puno nedorečenih pitanja i pravne nesigurnosti za sve strane. Usvajanjem ovog zakona biće propisana precizna pravila pri agencijskom zapošljavanju koja vam u daljem tekstu predstavljamo. Naglašavamo da su dodatne izmene Predloga zakona moguće tokom skupštinske procedure, ali ne očekujemo krupnija odstupanja.

Odnos Poslodavca i Agencije

Prema Predlogu zakona, Poslodavac i Agencija ugovorom o ustupanju zaposlenih zasnivaju poslovnu saradnju. Kada se ukaže potreba za angažovanjem radne snage bez zasnivanja radnog odnosa, Poslodavac će moći da se obrati Agenciji koja pronalazi i zapošljava lica odgovarajućih profila i uslužno ih upućuje na rad kod Poslodavca, za šta Poslodavac plaća novčanu naknadu Agenciji. Zaradu i druga primanja iz radnog odnosa prema Upućenom zaposlenom plaća Agencija, uz solidarnu odgovornosti Poslodavca kao mehanizam zaštite Upućenog zaposlenog.

Predlog zakona predviđa i određena ograničenja u pogledu mogućnosti angažovanja Upućenih zaposlenih kako bi se izbeglo masovno zapošljavanje posredstvom Agencija. Od ograničenja izdvajamo zabranu angažovanja Upućenih zaposlenih za zamenu zaposlenog tokom štrajka (osim za potrebe obezbeđivanja minimuma procesa rada), kao i zabranu angažovanja za obavljanje poslova za koje je Poslodavac korisnik utvrdio postojanje viška zaposlenih za prethodni period od 3 meseca. Poslodavac korisnik preko Agencije može angažovati najviše do 10% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih na određeno vreme u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod Poslodavca korisnika na dan zaključenja ili izmene ugovora o ustupanju (Upućeni zaposleni koji su zaposleni na neodređeno vreme u Agenciji ne ulaze u računicu). Ukoliko Poslodavac korisnik ima manje od 50 zaposlenih, primenjuju se posebna pravila u pogledu ograničenja broja Upućenih zaposlenih.

Odnos Agencije i Upućenih zaposlenih

Agencija sa Upućenim zaposlenim zasniva radni odnos ugovorom o radu koji može biti zaključen na određeno i neodređeno vreme. Ugovor o radu na neodređeno vreme omogućuje Upućenom zaposlenom da više puta bude upućen kod različitih Poslodavaca korisnika, dok za period van angažovanja kod Poslodavca korisnika Upućeni zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade. Upućivanje se vrši uputom koji mora da sadrži sve elemente ugovora o radu i koji zamenjuje aneks ugovora o radu. Ugovor o radu na određeno vreme se zaključuje isključivo kada se Upućeni zaposleni angažuje kod jednog Poslodavca korisnika.

Odnos Upućenih zaposlenih i Poslodavca korisnika

Upućenim zaposlenima se kod Poslodavca korisnika garantuju sva prava iz Zakona o radu i jednaki uslovi rada sa zaposlenima kod Poslodavca korisnika na istim ili sličnim poslovima, uključujući i pravo na jednaku zaradu.

Upućeni zaposleni je odgovoran Poslodavcu korisniku u slučaju prouzrokovanja štete na radu ili u vezi sa radom, namerom ili krajnjom nepažnjom, na isti način kako zaposleni odgovaraju prema Zakonu o radu. Sa druge strane, u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, Upućeni zaposleni može potraživati naknadu štete neposredno od Poslodavca korisnika, s tim da je Agencija supsidijarno odgovorna ukoliko Upućeni zaposleni nije uspeo da ostvari celokupan iznos naknade štete od Poslodavca korisnika.

Autori: Miodrag Klančnik i Ana Marić