Nova IFLR publikacija za 2016

Nova IFLR publikacija za 2016

Zadovoljstvo nam je da možemo da objavimo da je MMD visoko rangiran u ovogišnjem izdanju vodiča IFLR1000’s 2016. Naime, u oblasti Energetika & Infrastruktura MMD je rangiran u grupi 2, dok je naš partner Oliver Radosavljević imenovan kao jedan od vodećih advokata....

Sajam zapošljavanja i volontiranja “Pravnici na poslu“

Danas je na Pravnom fakultetu u Beogradu otvoren sajam zapošljavanja i volontiranja za akademce pravnih studija, pod nazivom “Pravnici na poslu“ Naša kancelarija je jedan od učesnika sajma a predstaviće se zainteresovanim kolegama i  koleginicama 10. i 11. maja,...
JPP i koncesije u Srbiji

JPP i koncesije u Srbiji

Kada pričamo o javno privatnim partnerstvima, možda je prva i najvažnija napomena ta da, uprkos mnogim pokušajima u poslednjih 10 do 15 godina, Srbija još uvek nije videla realizaciju nekog većeg projekta izrađenog po modelu javno privatnog partnerstva ili koncesije....