Izmene poreskih zakona

Izmene poreskih zakona

Skupština Srbije je nedavno izglasala po hitnom postupku izmene i dopune seta poreskih zakona (Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i Zakon o poreskom postupku i poreskoj...