Zadovoljstvo nam je da možemo da objavimo da je MMD visoko rangiran u ovogišnjem izdanju vodiča IFLR1000’s 2016. Naime, u oblasti Energetika & Infrastruktura MMD je rangiran u grupi 2, dok je naš partner Oliver Radosavljević imenovan kao jedan od vodećih advokata.

U oblasti Finansijsko & Korporativno pravo, MMD je rangiran u grupi 4.

Koristimo priliku da se zahvalimo kolegama i klijentima na podršći i pohvalama.