Povoljniji Podsticaji za Direktne Investicije u Srbiji

Povoljniji Podsticaji za Direktne Investicije u Srbiji

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Uredba“), koja je stupila na snagu 31. decembra 2016. godine. Shodno opštim pravilima Zakona o investicijama, Uredba donosi revidirane kriterijume podobnosti...