JPP i koncesije u Srbiji

JPP i koncesije u Srbiji

Kada pričamo o javno privatnim partnerstvima, možda je prva i najvažnija napomena ta da, uprkos mnogim pokušajima u poslednjih 10 do 15 godina, Srbija još uvek nije videla realizaciju nekog većeg projekta izrađenog po modelu javno privatnog partnerstva ili koncesije....