Izmene Zakona o hipoteci

Izmene Zakona o hipoteci

Poslednjih nekoliko godina bili smo svedoci manjkavosti odredbi važećeg Zakona o hipoteci, pa je stručna javnost sa odobravanjem dočekala vest o izmenama u ovoj materiji. U dosadašnjoj primeni Zakona, nebrojano puta smo bili suočeni sa nelogičnostima i...