MMD je uveo jednu novu i korisnu uslugu koju zovemo Legal Sanity Check.

Ideja nam je da, zajedno sa vama preventivno proverimo kvalitet interne dokumentacije društva i ukažemo na nedostatke te damo najvažnije preporuke kako upodobiti poslovanje sa važećim propisima.

Verujemo da je jedna od najbitnijih oblasti za ovakvu vrstu provere radno pravna oblast.

U konkretnom smislu to se odnosi na oblast zapošljavanja i interne dokumentacije kod vas – kao Poslodavca; proverili bismo važeće ugovore o radu (najbitnije elemente koje inače gleda i inspekcija rada tokom kontrole), ostala radnopravna tipska dokumenata (npr. ponuda za zaključenje aneksa, aneks na ugovor o radu, različita rešenja za odmor/trudničko /preraspodelu radnog vremena itd.), interne akte kao što je pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji, akt procene rizika itd. (da li postoje, da li su ažurirani i sl.).

Pored toga, naša provera bi obuhvatila i usklađenost iz nekih relativno novih oblasti na koje takođe državni organi dosta pažnje polažu u poslednje vreme kao što su zaštitu uzbunjivača, oblast evidencije i prijave podataka o ličnosti i slično.

Ukoliko prošlo je dosta vremena od kada ste poslednji put ažurirali ovu oblast poslovanja, pa je u međuvremenu došlo do izmena i dopuna propisa na snazi, smatramo pozeljnim da se ova oblast proveri i uskladi.

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju.