Uros Zigic

Uroš Žigić / Partner
zigic@mmd-associates.com
LinkedIn

Uroš je Partner u MMD sa preko 10 godina profesionalnog iskustva u savetovanju i zastupanju brojnih klijenata iz različitih industrija.

On je specijalizovan za zastupanje klijenata u arbitražnim i parničnim postupcima, kao i u prekršajnim, krivičnim i postupcima privrednih prestupa. Uroš ima značajno iskustvo u pregovorima radi vansudskog rešavanja sporova, kao i u postupcima medijacije. U ediciji Legal 500 za 2021. godinu prepoznat je kao „rising star“ u oblasti rešavanja sporova („dispute resolution“).

 

Uroš je stekao značajno iskustvo u građevinskim projektima, uključujući pregovaranje i izradu ugovora sa izvođačima i podizvođačima, kupoprodajnih ugovora, kao i ugovora o zakupu.

Učestovao je u zaključenju brojnih M&A transakcija, od kojih se posebno izdvaja prodaja jedne od najvećih banaka na tržištu.

Uroš tečno govori engleski jezik.