Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Za moderno društvo i dinamičnu privredu, više nije dovoljno samo da je pravda dostižna već mora biti i „brza“. Upravo je to osnovni motiv za donošenje novog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, posebno imajući u vidu mnogobrojne dugogodišnje sudske...

Izmene Zakona o hipoteci

Poslednjih nekoliko godina bili smo svedoci manjkavosti odredbi važećeg Zakona o hipoteci, pa je stručna javnost sa odobravanjem dočekala vest o izmenama u ovoj materiji. U dosadašnjoj primeni Zakona, nebrojano puta smo bili suočeni sa nelogičnostima i...