Prema raspolozivim informacijama, radna grupa koja radi pri Ministarstvu rada i socijalne politike u narednom periodu bi trebalo da pripremi nacrt Zakona o viškovima hrane i podnese isti Vladi na usvajanje. Ako to bude slučaj (ova tema bi mogla da bude aktuelna krajem tekuće/ početkom naredne godine) Srbija bi mogla da postane prva zemlja u regionu koja ima takav propis.

Kao uzor je uzeta Francuska, koja već ima zakon sličnog sadržaja, kojim se sprečava bacanje i uništavanje neprodate hrane (kojoj još uvek nije istekao rok trajnja) i podstiče doniranje hrane „bankama hrane“ i humanitarnim organizacijama, uz propisivanje uslova zaključenja ugovora o doniranju viška robnih zaliha.

Iako je još prerano govoriti na ovu temu, u predstojećem periodu je nužno sprovesti studije izvodljivosti, temeljno pripremiti tržište i stvoriti neophodne uslove za primenu i izbegavanje zloupotreba, što bi trebalo da dovede do usvajanja dobro koncipiranog i funkcionalnog propisa koji će pružiti jasan i pouzdan pravni oslonac trgovinskim lancima i drugim licima koja bi donirala namirnice onima koji su najugroženiji.

Takođe, veoma je važno da u pripremi propisa ali i u kasnijoj primeni budu angažovani drugi nadležni organi, naročito Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine koje bi trebalo da predloži kriterijume oko načina kontrole i bezbednosti namirnica koje se doniraju, i Ministarstvo finansija, čija je uloga da definiše podsticaje/olakšice za društveno odgovorne koji doniraju namirnice (neke od mogućnosti su oslobođenje od PDV-a ili drugi poreski podsticaji kojima država obično pribegava). Imajući u vidu socijalno-ekonomsku situaciju, ali i prisustvo određenih učesnika na tržištu koji su već zainteresovani za ili su načelno podržali ovu inicijativu, sigurno je da bi ovo zakonsko rešenje bilo od šireg društvenog interesa, jer bi na dobrobit svih strana kanalisalo put viškova hrane ka socijalno najugroženijem stanovništvu.