Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Uredba“), koja je stupila na snagu 31. decembra 2016. godine.

Shodno opštim pravilima Zakona o investicijama, Uredba donosi revidirane kriterijume podobnosti direktnih investicija za dodelu podsticajnih sredstava, i to povoljnije za potencijalne investitore.

U pitanju su investicioni projekti u:

  • proizvodnom sektoru, i
  • sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine (one koje se pružaju putem IKT, prevashodno korisnicima van teritorije Republike Srbije).

Kako bi se kvalifikovala za dodelu podsticaja iz Uredbe, direktna investicija mora da ispuni kriterijume koji su propisani za (i) “Ulaganje od posebnog značaja” ili za (ii) drugu vrstu ulaganja za ona podsticajna sredstva koja se dodeljuju putem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije.

Generalno, investitor je dužan da obezbedi najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, izuzev državne pomoći.

Uslovi za Ulaganja od posebnog značaja su znatno olakšani, te podrazumevaju između ostalog:

  • investiciju od 5 miliona EUR u osnovna sredstva ili više od 500 novih radnih mesta, ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u 1. ili 2. grupu prema stepenu razvijenosti; ili
  • investiciju od 2 miliona EUR u osnovna sredstva ili više od 100 novih radnih mesta, ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u 3. ili 4. grupu prema stepenu razvijenosti, odnosno u devastirano područje ; ili
  • investiciju koja se realizuje na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave i podstiče realizaciju njihovih razvojnih prioriteta, u funkciji povećanja njihove konkurentnosti, ili
  • ulaganje na osnovu usvojenih bilateralnih sporazuma ili sporazuma o prekograničnoj saradnji.

Dodatno, Uredbom su definisani i minimalni uslovi za ostale direktne investicije koje se prijavljuju za podsticaje na osnovu javnog poziva, a koji su takođe u većem delu olakšani. U pitanju su projekti u proizvodnom sektoru, podeljeni u pet različitih kategorija, pri čemu su selektivni kriterijumi najpovoljniji za investicije u devastiranim područjima, odnosno u najmanje razvijenim jedinicama lokalne samouprave, uz postepeni porast kriterijuma za investicije u jedinice lokalne samouprave višeg stepena razvoja (u pitanju je raspon od 100.000 do 500.000 EUR za opravdane troškove ulaganja, i 10 do 50 novih radnih mesta). Posebni selektivni kriterijumi predviđeni su za investicione projekte u sektoru usluga i u sektoru poljoprivrede i ribarstva. Detaljni uslovi za privlačenje ovakvih investicija biće poznati nakon objave javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava, koji se očekuje do kraja godine.

Konačno, Uredba razrađuje pravo na oslobođenje od plaćanja carinskih i drugih dažbina (osim PDV-a) na uvoz opreme investitora. Oprema koja se uvozi redovno podrazumeva opremu koja nije starija od tri godine i koju ulagač unese u svoj osnovni kapital, kao nenovčani ulog (prilikom osnivanja ili docnije, putem povećanja osnovnog kapitala).