Oliver Radosavljevic

Oliver Radosavljević / Partner
radosavljevic@mmd-associates.com
LinkedIn

Oliver je Partner u MMD sa preko 18 godina profesionalnog iskustva u savetovanju i zastupanju klijenata iz različitih oblasti.

Tokom svoje karijere, Oliver se specijalizovao u oblasti korporativnog i kompanijskog prava, FMCG i energetskom sektoru (naročito u oblasti obnovljivih izvora energije), stekavši zavidno iskustvo u oblasti prava konkurencije i usklađivanju sa pravom EU, zaštiti potrošača, trgovine usaglašenosti poslovanja i tržišnom nadzoru, oblasti deklarisanja i sledljivosti proizvoda, kao i zaštiti podataka o ličnosti.

Oliver je asistirao u procesu izrade zakona, podzakonskih akata i priručnika iz oblasti zaštite konkurencije, zaštite potrošača.

Oliver tečno govori engleski, a takođe se služi francuskim i ruskim jezikom. Redovno predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu već nekoliko godina na izabranim predmetima.