Odredbe Zakona o privrednim društvima donose obavezu registracije adrese za prijem elektronske pošte (E-mail adrese) najkasnije do 1. oktobra 2019. Godine pri Agenciji za privredne registre (APR). Svi privredni subjekti su dužni da izvrše ovu registraciju.

Registar koji vodi APR ne naplaćuje ovu uslugu i postupak za registraciju E-mail adrese je jednostavan. Za propust u registraciji i primeni E-mail adrese propisane su novčane sankcije u vidu privrednog prestupa, shodno propisima.

U skladu sa trendom prelaska na elektronsko poslovanje, više je razloga zašto je registracija E-mail adrese važna; trebalo bi da omogući dostavljanje odluka državnih organa u elektronskom obliku kao i da obezbedi punu primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa, te olakša i ubraza poslovanje i komunikaciju privrede sa nadležnim organima kao i povezanost privrednih subjekata međusobno.