novosti

Očekuje se usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju

Očekuje se usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju

Uskoro sledi usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju koji bi konačno trebalo da reguliše pitanje „staff leasing-a“ u Srbiji. Predlog Zakona o agencijskom zapošljavanju upućen je na razmatranje Narodnoj skupštini početkom avgusta 2019. Početak pune primene je predviđen za 1. mart 2020. godine.

Novine koje donosi Zakon o trgovini

Novine koje donosi Zakon o trgovini

Novi Zakon o trgovini stupio je na snagu krajem jula i donosi nova pravila koja će uticati na maloprodajne objekte, veletrgovce i trgovce koji robu prodaju na daljinu i to naročito u oblasti oglašavanja prodaje sa prodajnim podsticajima.

Usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Obaveštavamo Vas da je usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti čije puna primena će početi 21. avgusta 2019. godine. Izuzetno, odredba koja se odnosi na prestanak vođenja Centralnog registra zbirki podataka primenjuje se od 21. novembra 2018. godine o čemu su inače već počele diskusije i različita tumačenja.

MMD imenovan za Advokata – savetnika pri ambasadi Francuske u Srbiji

MMD imenovan za Advokata – savetnika pri ambasadi Francuske u Srbiji

Francuski zakon o borbi protiv korupcije, poznat pod imenom Sapin II, stupio je na snagu. Ovaj zakon se primenjuje na sve francuske kompanije, bez obzira da li posluju u Francuskoj ili bilo gde u svetu, i nameće im obavezu primene seta korporativnih mera i uspostavljanja internih procedura kontrole u borbi protiv korupcije. Na ovu temu biće održana obuka 29. januara 2020.